PRATİK BİLGİLER

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KATSAYI VE GÖSTEGELER 2017

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2017-30.06.2017 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,096058

Taban Aylık Katsayısı

1,503595

Yan Ödeme Katsayısı

0,030462

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,096058)

912,55

Aile Yardımı (2.134 x 0,096058)

204,99

Çocuk Yardımı (250 x 0,096058)

24,01

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)
Ölüm Yardımı Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,096058

912,55

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,096058] x 2

1.825,10

(*) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 5. maddesi gereği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2017 tarih ve 27998389-010-06-02-66 sayılı Genelgesi.

Categories: PRATİK BİLGİLER