GENEL

Konut Kapıcı Ücreti Hesabı ve Yapılacak Kesintiler 2017 Birinci Altı Aylık Dönem

Konutlarda çalışan kapıcıların ücret hesabı ve bu ücret üzerinden yapılacak kesintilere ilişkin tablo aşağıdadır:

KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.01.2017-31.12.2017 Dönemi)
Brüt Asgari Ücret

1.777,50

Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)

248,85

İşs. Sig. İşçi Payı (% 1)

17,78

Damga Vergisi (% 0,759)

Kesintiler Toplamı

266,63

Net Ücret

1.510,87

 

Categories: GENEL