KAVRAMLAR

Bütçe Tanımı

Bütçe Tanımı (Bütçe Nedir?)

Bütçe kavramı, Latince kökenli bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Latince kökü “Bulga” kelimesidir. Zamanla Fransızcada “Bouge”, “Bougette” ve 17. yüzyılda İngilizce de “Budget” seklinde kullanılmaya ve bugünkü biçimiyle anlaşılmaya başlanmıştır. “Budget” kelimesi dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.(1)

Latince para torbası, küçük deri çanta, çekmece, kamu cüzdanı gibi karşılıkları bulunan kelime bugün ise, devletin gelecek bir döneme ilişkin gelir ve gider tahminlerinin yer aldığı, bunların yürütülüp uygulanması için parlamentonun hükümete yetki ve izin verdiği bir kanun olarak anlaşılmaktadır.(2)

Bütçe, 5018 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde aşağıdaki tanımlanmaktadır:

Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi ifade eder.

Devletlerin bütçeleri çoğu kez Kanun şeklinde yapılmaktadır. Bu kapsamda Devlet Bütçesi, devlet veya diğer kamu kuruluşlarının yıllık gelir ve giderlerini gösteren ve gelirlerin elde edilip harcamaların yapılmasına izin ve yetki veren bir kanun olarak da tanımlanabilir.

 

 

Kaynaklar: 

(1) Cumhur Dülger – Tayfun Moğol – Tufan Çakır – Ahmet Burçin Yereli – Özhan Çetinkaya, Devlet Bütçesi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1. Baskı, 2012, s.4.

(2) Kamil Tüğen, Devlet Bütçesi, Anadolu Matbaacılık, İstanbul, 1999, s.1.

Kategoriler:KAVRAMLAR

Tagged as: ,