KAVRAMLAR

Bütçe Tanımı

Bütçe Tanımı (Bütçe Nedir?)

Bütçe, 5018 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde aşağıdaki tanımlanmaktadır:

Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi ifade eder.

 

Kategoriler:KAVRAMLAR

Tagged as: ,