GENEL

Mahalli idarenin tanımı ve kapsamı

Mahalli İdarenin Tanımı:

Mahalli İdare, 5018 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde aşağıdaki tanımlanmaktadır:

Mahallî idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren;

  • belediye,
  • il özel idaresi ile
  • bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri

ifade etmektedir.

Categories: GENEL

Tagged as: