BÜTÇE

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

Fonksiyonel sınıflandırma, devlet faaliyetlerinin türünü göstermektedir. Devlet faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere yönelik harcamaların zaman serileri boyunca izlenmesi ve uluslararası karşılaştırma imkanı elde edilmesi, fonksiyonel sınıflandırma ile mümkün olabilmektedir. Ayrıca, bütçe politikalarının oluşturulmasında sektörel ayrımların yapılabilmesi de bu sınıflandırmanın hedefleri arasındadır. vergidosyasi.com

Fonksiyonel Sınıflandırma Kod Grupları

Fonksiyonel sınıflandırma dört düzeyli ve altı haneli kod grubundan oluşmaktadır. Birinci düzey, devlet faaliyetlerini 10 ana fonksiyona ayırmaktadır. Ana fonksiyonlar, ikinci düzeyde programlara bölünmektedir.

Üçüncü düzey kodlar ise nihai hizmetleri göstermektedir. Dördüncü düzey açılarak muhtemel ihtiyaçlar için boş bırakılmıştır. IV. düzeye ilişkin kodlar ve bu kodların açıklamaları, Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlanarak belirlenecektir.

Fonksiyenel sınıflandırma kodları, birinci düzey, ikinci düzey, ve diğer düzeylere elişkin listenin yer aldığı fonksiyonel sınıflandırma kodları belgesi ektedir. 

2017 bütçe harcamalarının fonksiyonel sınıflandırmaya göre birinci düzey dağılımları için TIKLAYINIZ.

vergidosyasi.com