BÜTÇE

Finasman Sözleşmesi Nedir?

Finansman sözleşmesi Nedir?

Finansman sözleşmesi, her türlü mal veya hizmet alımının, malı veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim veya temini ile birlikte doğrudan satıcıya ödeme yapılması suretiyle kredilendirilmesini öngören sözleşmedir.

Kredi geri ödemeleri, adına kredi açılanlar tarafından finansman şirketlerine yapılır. Finansman şirketlerinin, kredilendirecekleri mal veya hizmetleri temin eden satıcılarla önceden yazılı şekilde genel bir sözleşme yapmaları zorunludur.

Finansman sözleşmesinin yazılı şekilde düzenlenmesi zorunludur.

(Kaynak: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu)

vergidosyasi.com

Categories: BÜTÇE

Tagged as: