VERGİ USUL

Mükellef ve Vergi Sorumlusunun Tanımı

Mükellefin Tanımı, Mükellef Kimdir?

Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesine göre mükellef; vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir.

Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir. Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatlar gibi tüzel kişiliği olmıyan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmıyan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir.

Ayrıca, vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz.

Vergi Sorumlusunun Tanımı, Vergi Sorumlusu Kimdir?

Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.

Vergi Usul Kanununda geçen “mükellef” tabiri vergi sorumlularına da şâmildir. Dolayısıyla mükelleflere için yükümlülükler aynı zamanda vergi sorumluları için de geçerlidir.

Vergi kanunlariyle kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna mütaallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.

vergidosyasi.com