VERGİ USUL

İş Değişikliklerinin Vergi Dairesine Bildirilmesi

İş Değişikliklerinin Vergi Dairesine Bildirmek Zorunda Olanlar

Vergi Usul Kanununun 158 inci maddesi uyarınca, işe başladıklarını bildiren mükelleflerden

a) Yeni bir vergiye tabi olmayı;

b) Mükellefiyet şeklinde değişikliği;

c) Mükellefiyetten muaflığa geçmeyi;

gerektirecek surette işlerinde değişiklik olanlar, bu değişiklikleri vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

İş Değişikliğinin Vergi Dairesine Bildirim Süresi (İş Değişikliği Ne Kadar Sürede Bildirilir?)

Vergi Usul Kanununun 168 inci maddesi uyarınca değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır.

Bildirimin süresinde yapılmaması durumunda VUK 352 nci madde uyarınca usulsüzlük cezası kesilir.

vergidosyasi.com