GELİR VERGİSİ

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Beyannameler: Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Muhtasar Beyanname, Münferit Beyanname

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Beyanname Çeşitleri

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, muhtelif kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine elişkin beyanname türüdür.

Gelirin takvim yılının belli bir dönemine taalluk etmesi, beyannamenin yıllık vasfını değiştirmemektedir.

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Örneğini (Excel ortamında) indirmek için TIKLAYINIZ.

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ  (Beyana Tabi Geliri Sadece Ücret – Gayrimenkul Sermaye İradı – Menkul Sermaye İradı – Diğer Kazanç ve İratlardan İbaret Olanlar İçin) Örneği (excel ortamında) indirmek için TIKLAYINIZ.

Muhtasar Beyenname

Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirmesine mahsus beyanname türüdür.

Muhtasar Beyanname örneği (excel ortamında) indirmek için TIKLAYINIZ.

Münferit Beyanname.

Münferit beyanname, dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesine mahsustur.

Münferit Beyanname örneğini indirmek için TIKLAYINIZ.

 

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

vergidosyasi.com