DEĞERLEME

Değerleme nedir? Değerleme Ölçüleri Nelerdir?

Değerleme Nedir? Değerlemenin Tanımı

Değerlemenin tanımı VUK 258 inci maddesinde yapılmıştır.

Maddeye göre değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasiyle ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tesbitidir.

Değerleme Ölçüleri Nelerdir?

Vergi Usul Kanununun 261 inci maddesine göre değerleme, iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine göre, aşağıdaki ölçülerden biri ile yapılır:

 1. Maliyet bedeli;
 2. Borsa rayici;
 3. Tasarruf değeri;
 4. Mukayyet değer;
 5. İtibari değer;
 6. Vergi değeri;
 7. Rayiç bedel,
 8. Emsal bedeli ve ücreti.

VUK 261 inci maddede sayılanlar dışında, VUK’un diğer maddeleri ve ilgili kanunlarda belirlenmiş değerleme ölçüleri de bulunmaktadır. Bunlar:

 • Alış bedeli
 • Ortalama perakende satış fiyatı
 • Alış emsal bedeli
 • Tapu siciline kayıtlı bedel
 • Finansal kiralamalarda kira ödemelerinin bugünkü değeri

şeklinde sıralanabilir.

vergidosyasi.com

05.05.2017