vergi incelemesi

Karşıt İnceleme Nedir?

Karşıt İnceleme Nedir? Karşın İncelemenin Tanımı

Mevcut bir vergi incelemesine veri toplamak üzere, incelenen mükellef ile ilişkisi nedeniyle başka bir mükellef nezdinde başlatılan incelemelerdir.[1]

Uygulamada karşıt inceleme olarak tanımlanan bu durum esas itibariyle bir vergi incelemesi olmayıp, sadece vergi incelemesi yapılan mükellefin kayıtlarının doğruluğunun teyiti için yapılan bir tür araştırma mahiyetindedir. Ancak karşıt inceleme sırasında hesap, defter ve belgelerde mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda, karşıt inceleme yapılan mükellef nezdinde de vergi incelemesine başlanması söz konusu olabilir.[2]

vergidosyasi.com

Kaynaklar:

[1] HUD, Denetim İlke ve Esasları, s.47.

[2] GİB, Tüm Yönleriyle Vergi İncelemesi, Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara, 2007, s.9.