İŞ HUKUKU

Evlilik nedeniyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatı alınabilecek Durumlar

Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamaz. Ancak; iş sözleşmesinin;

  • Askerlik görevi,
  • Emeklilik hakkının elde edilmesi,
  • Sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi,
  • İşverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile

işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir.

Evlilik Nedeni İle İşten Ayrılma Durumunda Kıdem Tazminatı

Kanuni düzenleme gereği; Kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir. Evlilik nedeni ile kıdem tazminatı alma koşulları aşağıdaki gibidir;

  • İş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi,
  • Evliliği gösteren belgenin işverene sunulması,
  • Feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi