İŞ HUKUKU

Kıdem tazminatı ödenmesi için gereken koşullar nelerdir?

Kıdem tazminatı ödenmesi için gereken koşullar nelerdir?

Kıdem tazminatı hangi durumlarda ödenir? sorusunun cevabı için 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine bakmak gerekir. 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Kıdem tazminatı şartları:

-Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması,
-İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,
-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle,
-Askerlik görevi nedeni ile,
-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,
-Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması şartıyla,
-İşçinin ölümü nedeni ile,iş sözleşmesinin feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

vergidosyasi.com