İŞ HUKUKU

Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri

Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanununun 10 uncu maddesinde tanımlanmıştır. Maddeye göre; nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir.