İŞ HUKUKU

Uzun Süreli Rapor Almak İş Sözleşmesinin Fesih Nedeni Olabilir mi?

İş sözleşmesinin işveren tarafından sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıklar kapsamında feshi mümkün olabilmektedir. Sağlık nedenleri ile iş sözleşmesinin feshi için; rapor süresinin çalışma süresine bağlı olarak belirlenen bildirim süresini “6” hafta aşması, iş sözleşmesinin feshi sonucunda kıdem tazminatı hakkının ödenmesi gerekmektedir.

Categories: İŞ HUKUKU