GENEL

Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri Nedir? Süre ve Şekil Şartları, Ücret Tespiti

Takım Sözleşmesi Nedir?

Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri 4857 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre;

Takım sözleşmesi, birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir.

Takım Sözleşmelerinin Şekil Şartı, Ücret

Takım sözleşmesinin, oluşturulacak iş sözleşmeleri için hangi süre kararlaştırılmış olursa olsun, yazılı yapılması gerekir. Sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücret ayrı ayrı gösterilir.

Takım sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerden her birinin işe başlamasıyla, o işçi ile işveren arasında takım sözleşmesinde belirlenen şartlarla bir iş sözleşmesi yapılmış sayılır. Ancak, takım sözleşmesi hakkında Borçlar Kanununun 110 uncu maddesi hükmü de uygulanır.

Takım Sözleşmesi ile Çalışanların Ücretleri Kime Ödenir?

İşe başlamasıyla iş sözleşmesi kurulan işçilere ücretlerini işveren veya işveren vekili her birine ayrı ayrı ödemek zorundadır. Takım kılavuzu için, takıma dahil işçilerin ücretlerinden işe aracılık veya benzeri bir nedenle kesinti yapılamaz.