KURUMLAR

KURULUŞUNDAN İTİBAREN GELİR İDARESİ BAŞKANLARI

05/05/2005 tarihinde 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile gelir idaresinin, günün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve uluslararası örneklere uygun olarak yeniden yapılandırılması amacıyla Gelirler Genel Müdürlüğü yerine, Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı kurulmuştur.

Kuruluşundan bugüne kadar Gelir İdaresi Başkanı olarak görev yapanlar; ­

Osman ARIOĞLU (16/05/2005-16/11/2007), ­

Mehmet Akif ULUSOY (16/11/2007-16/03/2009), ­

Mehmet KİLCİ (16/03/2009-05/05/2014)

Adnan ERTÜRK (05/05/2014-Halen)