KURUMLAR

Vergi Denetim Kurulu Teşkilat Şeması (Organizasyon Yapısı)

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi Müfettişleri (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı)nden oluşmaktadır.

Vergi Müfettişlerinin sürekli çalışma yerleri gruplardır. Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere grup başkanlıkları kurulabilmektedir.

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı Teşkilat Şeması (Organizasyon Yapısı) aşağıdaki gibidir: (12.05.2017 itibariyle güncel)

vergi denetim kurulu vdk organizsyon şeması

31.12.2017 itibariyle güncel teşkilat şeması, birimler ve görev dağılımı

vergi denetim kurulu teşkilat şeması ve görev dağılımı.PNG