VERGİ USUL

Ambar Defteri Nedir? Kimler Tutar?

Ambar defterine ilişkin düzenleme Vergi Usul Kanununun 209 uncu maddesinde yapılmıştır. Maddede, kimler ambar defteri tutar?, Ambar defterinde bulunması gereken bilgilere yer verilmiştir.

Ambar Defteri
Madde 209
Depo (Ardiyeler dahil) işletenlerle nakliye ambarları ayrıca bir ambar defteri tutarlar. Bu deftere en az aşağıda yazılı malumat kaydolunur:
1. Malın ambara giriş tarihi;

  1. Malın cinsi (Malın cinsi belli değilse sadece balya, kasa, sandık gibi ambalaj nevinin kaydedilmesiyle iktifa edilir);

  2. Malın miktarı (Ticari teamüle göre parça, sandık veya sıklet);

  3. Malın kimin tarafından tevdi edildiği;

  4. Malın nereye ve kime gönderildiği;

  5. Alınan nakliye ücreti tutarı.

Kendi işlerinin icabı olarak yukarıdaki malumatı ihtiva edecek şekilde defter tutanlar ayrıca ambar defteri tutmazlar.