MUHASEBE AKADEMİ

MUHASEBE TÜRLERİ: GENEL MUHASEBE UZMANLIK MUHASEBESİ YÖNETİM MUHASEBESİ

MUHASEBE TÜRLERİ, MUHASEBENİN KAPSAMI

Muhasebe, çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Muhasebenin temel kavram ve prensipleri aynı olmakla beraber işletme türlerinin değişikliği nedeni ile farklı işlem ve farklı hedeflere ulaĢma amacı, farklı muhasebe türlerini ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda, uygulandığı alana ve kapsamına göre muhasebe türleri veya muhasebe sınıflandırmasından bahsetmek mümkündür.

Muhasebe türleri:

  1. Genel (Finansal) Muhasebe
  2. Uzmanlık Muhasebeleri
  3. Yönetim Muhasebesi

Muhasebenin, Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesi olmak üzere üç ana bölüme ayrıldığını belirtenler de bulunmaktadır.

Yukarıdaki ayrımlar, konunun teorik boyutuna ilişkindir. Aynı işletmenin yukarıdaki birden fazla muhasebe türünü birden kullanıması söz konusu olur. Örneğin İnşaat işi ile uğraşan bir Anonim şirket, genel muhasebe, şirketler muhasebesi, inşaat muhasebesi, vergi muhasebesi ve yönetim muhasebeini birlikte kullanacaktır.

vergidosyasi.com