VERGİ USUL

Serbest Meslek Kazanç Defteri

Serbest meslek erbabı, serbest meslek kazanç defteri tutar. Serbest meslek kazanç defterinin şekli ve tutulma usulüne ilişkin hususlar 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 210 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Madde metni aşağıdadır:

Serbest Meslek Kazanç Defteri

Madde 210
Serbest meslek erbabı bir (Kazanç defteri) tutarlar.

Bu defterin bir tarafına giderler, diğer tarafına da hasılat kaydolunur.

Defterin gider tarafına, yapılan giderlerin nev’i ile yapıldığı tarih ve hasılat tarafına ise ücretin alındığı tarih ve miktarı ile kimden alındığı yazılır.

Hekimler diledikleri takdirde, yukarıda yazılı malumatı protokol defterinde göstermek şartiyle ayrı kazanç defteri tutmıyabilirler.

vergidosyasi.com