MUHASEBE AKADEMİ

Yanlış Muhasebe Kayıtları Nasıl Düzeltilir?

Yanlış muhasebe kayıtlarının nasıl düzeltilir? sorusunun cevabı Vergi Usul Kanununun 217 nci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre yapılan muhasebe yanlışlarının düzeltilmesinde muhasebe ilkelerinin esas alınması gerekir. Aşağıda, yanlış muhasebe kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin usul ve esasları içeren madde yer almaktadır. Aşağıda ayrıca muhtemel kayıt hatalarının ne şekilde düzeltileceğine ilişkin yazı linklerine de yer verilmiştir.

Yanlış Kayıtların Düzeltilmesi

Madde 217

Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kaidelerine göre düzeltilebilir. Diğer bilumum defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir.
Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz bir hale getirmek yasaktır.

OLASI MUHASEBE KAYIT HATALARI VE DÜZELTİLMESİ

Muhasebe Kaydında Hatalı Yazılan (Eksik veya Fazla) Tutarların Düzeltilmesi

Ters Yapılan Muhasebe Kaydının (maddesinin) Düzeltilmesi

vergidosyasi.com