AR-GE Yenilik

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknopark, Teknokent

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, büyüklüğüne, işlevine, yapısına, bulunduğu ülkeye bağlı olarak farklı isimlerle anılırlar.

Bilim Parkı, Teknoloji Parkı, Araştırma Parkı, Endüstri Parkı, Teknokent, Teknopolis, Girişim Merkezi, Mükemmeliyet Merkezi, İnkübasyon Merkezi dünyada kullanılan isimlerden bazıları.

Bilim Parkı veya Teknoloji Parkı kavramını daha çok Avrupa, Asya ülkeleri ile Kanada kullanırken, ABD’de Araştırma Parkı kavramı daha sıklıkla kullanılmaktadır.

Türkiye’ de ise, resmi anlamda “Teknoloji Geliştirme Bölgesi”, pratik ifadeyle “Teknopark” ya da “Teknokent” kavramları kullanılmaktadır.[1]

Türkiye’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2001 yılından itibaren kurulmaya başlanmıştır.

[1] https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/teknoloji-gelistirme-bolgeleri/247 (E.T: 24.02.2016)