MÜKELLEF HAKLARI

Vergi İncelemesi Sırasındaki Mükellef Hakları

Vergi İncelemesi Sırasındaki Mükellef Hakları

Vergi incelemesi sürecinde mükellefin haklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Vergi İnceleme Elemanının Kimliğini Görme Hakkı

2. İnceleme Konusunu ve Kapsamını Öğrenme Hakkı

3. İncelemenin Mükellefin İşyerinde Yapılmasını İsteme Hakkı

4. Zorunlu Sebepler Nedeniyle İncelemenin Dairede Yapılmasını İsteme Hakkı

5. Defter ve Belgelerini İbraz Etmek İçin Ek Süre İsteme Hakkı

6. Vergi İnceleme Raporlarının Mevzuata Uygun Olmasını İsteme Hakkı

7. İşyerinde Yapılan İncelemelerde Resmi Mesai Saatleri Dışında İnceleme Yapılmamasını İsteme Hakkı

8. İncelemenin İşyerinin Faaliyetini Engellememesini İsteme Hakkı

9. İncelemenin Her Safhasında Bilgi Alabilme Hakkı

10. İhtiyati Haciz Sebebine İtiraz Edebilme Hakkı

11. Fiili Envanterin Yapılmasının Gerektirdiği Giderlerin Kendisine Ödenmesini İsteme Hakkı

12. El Konulmuş Defter ve Vesikalardan Faydalanma Hakkı

13. Arama Kararının Gösterilmesini İsteme Hakkı

14. Hakkında Yapılan İhbarın Doğru Çıkmaması Sonucunda Muhbirin Adını İsteme Hakkı

15. Süresi Gelen Beyannamelerini Verebilmek İçin Muhafaza Altındaki Defter ve Belgelerini İsteme Hakkı

16. İnceleme Sırasında Müşavir ve/veya Avukat Bulundurma Hakkı

17. İncelemenin Kanunda Belirtilen Sürelerde Bitirilmesini İsteme Hakkı

18. Vergi İnceleme Tutanaklarına İtiraz ve Görüşlerinin Yazılmasını İsteme Hakkı

19. Kayıtların İşlenmesi İçin Ek Süre İsteme Hakkı

20. Kayıtlarını Yeniden Tasdik Ettireceği Bir Deftere veya İade Edilen Defterine İşleme Hakkı

21. Vergi İncelemesinin Bittiğine İlişkin Resmi Bir Yazıyı İsteme Hakkı

22. Vergi Mahremiyetine Uyulmasını İsteme Hakkı

23. Tutanaktan Bir Nüsha Alma Hakkı

24. Mükellefin Rapor Değerlendirme Komisyonunca Dinlenmesi

25. Uzlaşma Hakkı

26. Dava Açma Hakkı