MUHASEBE AKADEMİ

KASA HESABININ ALACAK BAKİYESİ VERMESİNİN VERGİSEL SONUÇLARI

 

100 Kasa hesabı, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. karşılığının izlenmesi için kullanılan bir hesaptır.

Tahsil olunan para tutarları borç, ödemeler ve bankaya yatırılan para tutarları alacak kaydedilir.

Kasa Hesabı daima borç bakiyesi verir veya sıfır olur. Kasada para olmadan ödeme yapılması teknik olarak mümkün olmadığı için teknik ve teorik olarak “Kasa Hesabı hiçbir şekilde alacak bakiyesi vermez.”

Şayet kasa hesabı alacak bakiyesi veriyor ise bu durum, işletme kayıtlarının, noksan, karışık veya usulsüz olduğunun bir karinesi olarak kabul edilecektir. Bu durum, re’sen tarhiyat nedeni olarak değerlendirilip işletmenin dönem ticari kazanıcının takdir komisyonlarınca veya yapılacak vergi incelemesi sonucuna göre yeniden belirlenmesini gerektirecektir. 

Danıştay Dördüncü Dairesinin Karar No 1986/4119 Esas No 1986/580 Karar Tarihi
22-12-1986 kararında kasa hesabının alacak bakiyesi vermesi re’sen tarh nedeni olarak kabul edilmiştir.

Danıştay 4. Dairesi bir kararında “kasa hesabı aktif karakterli bir hesap olup, kasaya giren paradan daha fazlasının çıkacağı düşünülemeyeceğinden, bu hesabın alacak bakiyesi vermesi defter kayıtlarının sağlıklı bir vergi incelemesine yeterli olmadığının kanıtı sayılacağından re’sen takdire gidilmesinde yasaya aykırılık görülmediğine” karar vermiştir.  Danıştay 4. Dairesi, E: 1978/4002, K: 1979/1869

NOT: Kasa hesabının alacak bakiyesi vermesi terimi, aynı zamanda “kasa hesabının kırmızı bakiye vermesi” veya “kasa hesabının ters bakiye vermesi” olarak da adlandırılmaktadır.

vergidosyasi.com

 

NOT: Tüm hakları yazarına aittir. Yazar adı ve kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. AYNEN veya yazının %20’lik kısmını aşacak şekilde yalımlanamaz.