GELİR VERGİSİ

Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş

Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Türleri

1- İsteğe Bağlı Olarak Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş

Basit usulün şartlarına haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir.

2- Basit Usule Tabi Olma Şartlarından Birini Kaybettiği İçin Gerçek Usule Geçiş

Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler.

3- Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullanma nedeniyle Gerçek Usule Geçiş

Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları tespit edilenler, bu hususun kendilerine tebliğ tarihini takip eden aybaşından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler.

25.05.2017

vergidosyasi.com