GENEL

Ba Bs Formlarına İlişkin Usulsüzlük Cezasında İlginç Durum: Hiç vermezsen iki form için tek ceza: Verir de düzeltme yaparsan her bir form için ayrı ayrı ceza

Ba Bs bildirimleri ile ilgili Tebliği okuyorum. Bildirimini süresinde vermeyen mükellefe iki form için tek ceza, süresinde vermesine rağmen ilgili formlarda düzeltme yapan mükellefe her bir form için ayrı ayrı olmak üzere iki ayrı usulsüzlük cezası kesilmesine ilişkin düzenleme bana ilginç geldi.

Konuya ilişkin olarak hiç yorum yapmayacağım. Sadece konuyu düzenleyen Ba-Bs Bildirim Formlarına İlişkin Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği (Sıra No:396)’nin konuya ilişkin ilgili bölümlerini alt alta koyup Tebliğin ilgili yerlerini koyu  olarak yazacağım. Gariplik var mı, yok mu siz karar verin.

4.1. Bildirimlerin Süresinde veya Tam Olarak Verilmemesi
Bildirim formlarını bu Tebliğde belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.”

Tebliğin Ba Bs Formlarının Düzeltilmesine İlişkin Kısmı:

4.2.3. Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak olup, bu süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

vergidosyasi.com

28.05.2017

Categories: GENEL