TİCARET HUKUKU

Limited şirketlerde en az sermaye miktarı

Limited şirkerlerde en az sermaye miktarı 6102 sayılı Kanunun 580 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre limited şirketlerde asgari sermaye miktarı onbin Türk Lirasıdır. Buna göre Limited şirketin esas sermayesi en az onbin Türk Lirası olmak zorundarı.

Bakanlar Kurulunca TTK 580 inci maddede yazılı onbin liralık en sermaye tutarını on katına kadar artırma yetkisi verilmiştir.