VERGİ USUL

Defterlerde Boş Satır Bırakılamayacağı ve Sayfaların Yok Edilemeyeceği

Vergi Usul Kanunu

Boş Satır Bırakılamıyacağı, Sayfaların Yok Edilemiyeceği
Madde 218
Defterlerde kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz.
Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli müteharrik yapraklarda bu yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.