VERGİ USUL

Vergi Ehliyeti (Vergi Mükellefi Olma-Ehliyet İlişkisi)

Gerçek Kişiler İçin Ehliyet

Gerçek kişiler bakımından iki tür ehliyet söz konusudur. Bunlar, “hak ehliyeti”  ve “fiil ehliyeti” olarak adlandırılır.

Hak Ehliyeti (Medeni Haklardan Yararlanma Ehliyeti) Nedir?

Haklara ve borçlara sahip olabilme, başka bir ifadeyle hak sahibi olma ve yükümlülük altına girme ehliyetine hak ehliyeti denir.

Fiil Ehliyeti (Medeni Hakları Kullanma Ehliyeti)

Fiil ehliyeti, bir kişinin bizzat kendi fiil ve işlemleriyle kendi lehine hak ve aleyhine borç yaratabilme, yani kendi fiilleri ile hak kazanma ve borç altına girebilme ehliyetidir. Bu ehliyet, hukuka uygun eylem ve işlemler yapabilmeyi ve hukuka aykırı eylemlerden de sorumlu tutulmayı gerektirir.

Vergi Mükellefiyeti Olma-Kanuni Ehliyet İlişkisi (Vergi Ehliyeti)

Vergi Usul Kanunun 9 uncu maddesine göre, “Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir.” Kanuni ehliyete sahip olmayan kişilerin vergi doğuran işlemleri söz konusu ise, ehliyetin olmaması bu kişiler adına mükellefiyet tesisine engel değildir. Ancak, kanuni ehliyeti olmayan bu kişilere ilişkin işlemler Kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir. Mükellefiyete ilişkin ödevlerin hiç veya süresinde yerine getirilmemesinden de bu kişiler sorumlu tutulurlar.

vergidosyasi.com

03.06.2017