VERGİ USUL

Vergiyi Doğuran Olay

“Ne zaman vergilendireceğiz?” sorusunun yanıtın veren

Vergilemede en önemli konulardan birisi vergiyi doğuran olaydır. Vergileme yapılabilmesi için, yapılan işlemin vergiyi doğuracak nitelikte olması gerekir.

Vergiyi doğuran olay tanımı Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre Vergiyi Doğuran Olay; Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar.

“Ne zaman vergilendireceğiz?” sorusuna yanıt verir. Vergiyi doğuran ola, vergi yükümlüleri ile vergi konuları hukuki bağ kuran unsurdur. Vergiyi doğuran olayın saptanmasında, olaya uygulanacak vergi mevzuatı (Kanunu) ve zamanaşımı süresi önem kazanır.

vergidosyasi.com

03.06.2017