VERGİ USUL

Vergiyi Doğuran Olay

Vergilemede en önemli konulardan birisi vergiyi doğuran olaydır. Vergileme yapılabilmesi için, yapılan işlemin vergiyi doğuracak nitelikte olması gerekir.

Vergiyi doğuran olay tanımı Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

“Vergiyi Doğuran Olay
Madde 19
Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar.

Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu teşkil eder.”

vergidosyasi.com

03.06.2017