Damga Vergisi

Damga Vergisi Defteri ve Tutmak Zorunda Olanlar

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile Damga Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak, düzenledikleri kağıtlara ait damga vergisini makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti şekliyle ödeyen mükelleflerin bu ödedikleri damga vergisini kaydetmek için “Damga Vergisi Defteri” tutmaları zorunluluğu bulunmaktadır.

Damga vergisi defterinin tutulmasında Vergi Usul Kanununda yer alan kayıt nizamı ve tasdik zamanına ilişkin usul ve esaslara uyulma zorunluluğu bulunmaktadır.

Damga Vergisi Defteri Örneği

damga vergisi defteri örneği