GUNCEL

TÜRKİYE’DE VERGİ İDARESİ KONUSUNDA WHITE HEYETİNİN RAPORU: 1960’lı Yıllar Türk Vergi İdaresine İlişkin Tespitler

B. Frank White 1963 yılında Türkiye’yi ziyaret etmek, ilgili kişi ve kurumlarla görüşmek suretiyle Türk Vergi idaresi ile ilgili “White Raporu” olarak bilinen raporu yazmıştır. Rapor, yabancı bir uzmanın gözünden 1960’larda vergi idaresinin durumuna ilişkin tespitler içermesi açısından önemlidir.

white raporu kapak

 

Raporun giriş bölümünde “Bölge Vergi Dairesi Sistemi” önerisi ilginç.

Rapor aşağıdaki başlıklarda tespitleri içermektedir:

  • Vergi mükellefine hizmetlerin yetersizliği
  • İmkan ve malzeme yetersizliği
  • Lüzumsuz ve tesirsiz kontroller
  • Memurların kabiliyetinden yeteri kadar faydalanılmayış
  • Ücret sistemindeki dengesizlikler
  • Beyannemelerin tetkikinde koordinasyon kifayetsizliği
  • Mali yargı usullulerinde yetersizlik
  • Vergi Kaçakçılğı.

başlıkları mevcut.

Söz konusu raporu, kitaplığımı karıştırırken buldum. Araştırmacıların istifadesine sunmak için taradım. Boyutu büyük olduğu için iki parçaya ayırdım. Söz konusu Rapora iki bölüm halinde aşağıdaki linklerden erişilebilir:

Türkiye’de Vergi İdaresi Konusunda White Hey’etinin Raporu 1. Bölüm

Türkiye’de Vergi İdaresi Konusunda White Hey’etinin Raporu 2. Bölüm

07.06.2017

Dr. Hasan AYKIN