TAHSİLAT 6183

Amme borçlusu veya borçlu terimi

Amme borçlusu veya borçlu terimi 6183 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; amme borçlusu veya borçlu terimi: amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahısları ve bunların kanuni temsilci veya mirasçılarını ve vergi mükelleflerini, vergi sorumlusunu, kefili ve yabancı şahıs ve kurumlar temsilcilerini ifade etmektedir.

vergidosyasi.com