TAHSİLAT 6183

Cebren Tahsil Nedir? Cebren Tahsil Şekilleri

Cebren tahsil Nedir?

Cebir, Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğe göre, “zor”, “zorlayış” anlamına gelmektedir. Cebren tahsil ise, zorla, zor kullanılarak alacağın tahsil edilmesi anlamına gelmektedir.

Amme alacağının cebren tahsili; ödeme müddeti içinde ödenmiyen amme alacağının tahsil dairesince cebren tahsil olunmasıdır.

Cebren Tahsil Şekilleri

Cebren tahsil aşağıdaki şekillerden herhangi birinin uygulanması suretiyle yapılır:

  1. Amme borçlusu tahsil dairesine teminat göstermişse, teminatın paraya çevrilmesi yahut kefilin takibi,

  2. Amme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya çevrilmesi,

  3. Gerekli şartlar bulunduğu takdirde borçlunun iflasının istenmesi.

(6183 sayılı Kanunu md. 54)

08.06.2017

vergidosyasi.com