TAHSİLAT 6183

Gecikme Zammı Nedir? Gecikme Zammı Oranları ve Hesabı

NOT: 21.07.2022 tarihinden itibaren gecikme zammı aylık  %2,50 olarak uygulanacaktır. 


Gecikme Zammı Nedir?

Gecikme zammı süresinde ödenmeyen vergi ve diğer amme alacaklarının ödenmeyen kısmına vadenin bitimin tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı olarak belirlenen oranda uygulanan zamdır.

Gecikme zammı oranı genelde piyasadaki faiz oranlarının oldukça üzerinde belirlenmektedir. Bu haliyle vergi zammı, kamunun zamanında tahsil edemediği alacaklar için uyguladığı hem paranın zaman değerini hem de zamanında ödememeyi cezalandırmayı  hedefleyen bir müessesedir.

Gecikme Zammı Nasıl Hesaplanır?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 51 inci maddesine göre; amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 oranında gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.

Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır. Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez.

Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı Oranları

Bakanlar Kurulu, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını bileşik faiz usulüyle aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkilidir.

GENEL TEBLİĞ NO /MADDE NO/B.K.K. NO/CBK NO UYGULAMA TARİHLERİ ORANI
359 01/01/1981 – 29/02/1984 Tarihleri arasında 1.Ay 10%
Diğer Aylar için Aylık 3%
367 01/03/1984 – 31/08/1985 Tarihleri arasında 1.Ay 10%
Diğer Aylar için Aylık 4%
368 01/09/1985 – 31/05/1988 Tarihleri arasında 1.Ay 10%
Takip Eden 5 Ay için Aylık 7%
Diğer Aylar için Aylık 5%
372
01/06/1988 – 31/12/1988 Tarihleri arasında İlk 3 Ay 10%
Takip Eden 3 Ay için Aylık 8%
Diğer Aylar için Aylık 6%
375 01/01/1989 – 31/12/1989 Tarihleri arasında İlk 4 Ay için Aylık 10%
Diğer Aylar için Aylık 7%
378 01/01/1990 – 29/12/1993 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 7%
381 30/12/1993 – 07/03/1994 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 9%
383 08/03/1994 – 30/08/1995 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 12%
389 31/08/1995 – 31/01/1996 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 10%
391 01/02/1996 – 08/07/1998 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 15%
403 09/07/1998 – 19/01/2000 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 12%
408 20/01/2000 – 01/12/2000 Tarihleri arasında Her Ay için 6%
411 02/12/2000 – 28/03/2001 Tarihleri arasında
Her Ay için
5%
415 29/03/2001 – 30/01/2002 Tarihleri arasında Her Ay için 10%
422 31/01/2002 – 11/11/2003 Tarihleri arasında Her Ay için 7%
429 12/11/2003 – 01/01/2004 Tarihleri arasında Her Ay için 4%
5035 Sayılı Kanunun 4. maddesi 02/01/2004 – 01/03/2005 Tarihleri arasında Her Ay için 4%
434 02/03/2005-20/04/2006 Tarihleri arasında Her Ay için 3%
438 21/04/2006 Tarihinden İtibaren Her Ay için 2,50%
2009/15565 Sayılı B.K.K. 19/11/2009 Tarihinden İtibaren Her Ay için 1,95%
2010/965 Sayılı B.K.K. 19/10/2010 Tarihinden İtibaren Her Ay için 1,40%
62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 05/09/2018 Tarihinden İtibaren Her Ay için 2%
1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01/07/2019 Tarihinden İtibaren
Her Ay için
2,50%
1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02/10/2019 Tarihinden İtibaren Her Ay için 2%
1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30/12/2019 Tarihinden İtibaren Her Ay için 1,60%
5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21/07/2022 tarihinden itibaren Her Ay için 2,50%

vergidosyasi.com