TAHSİLAT 6183

Gecikme Zammı Nedir? Gecikme Zammı Oranları ve Hesabı

NOT: 05.09.2018 tarihinden itibaren gecikme zammı aylık  %2 olarak uygulanacaktır. 


Gecikme Zammı Nedir?

Gecikme zammı süresinde ödenmeyen vergi ve diğer amme alacaklarının ödenmeyen kısmına vadenin bitimin tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı olarak belirlenen oranda uygulanan zamdır.

Gecikme zammı oranı genelde piyasadaki faiz oranlarının oldukça üzerinde belirlenmektedir. Bu haliyle vergi zammı, kamunun zamanında tahsil edemediği alacaklar için uyguladığı hem paranın zaman değerini hem de zamanında ödememeyi cezalandırmayı  hedefleyen bir müessesedir.

Gecikme Zammı Nasıl Hesaplanır?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 51 inci maddesine göre; amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 oranında gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.

Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır. Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez.

GECİKME ZAMMINIZI GİB İNTERNET VERGİ DAİRESİNİN AŞAĞIDAKİ LİNKİNDEN OTOMATİK OLARAK HESAPLATABİLİRSİNİZ: 

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp?page=IVD_MENU_HSP

Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı Oranları

Bakanlar Kurulu, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını bileşik faiz usulüyle aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkilidir.

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI VE GÜNCEL GECİKME ZAMMI
Dönemler Gecikme Zammı Oranı (Aylık) Yasal Düzenleme
21.01.2000-01.12.2000 tarihleri arasında %  6 2000/7 Sayılı BKK
02.12.2000-28.03.2001 tarihleri arasında %  5 2000/1555 Sayılı BKK
29.03.2001-30.01.2002 tarihleri arasında % 10 2001/2175 Sayılı BKK
31.01.2002-11.11.2003 tarihleri arasında %  7 2002/3550 Sayılı BKK
12.11.2003-01.03.2005 tarihleri arasında %  4 2003/6345 Sayılı BKK
02.03.2005-20.04.2006 tarihleri arasında %  3 2005/8551 Sayılı BKK
21.04.2006-18.11.2009 tarihleri arasında % 2,5 2006/10302 Sayılı BKK
19.11.2009-18.10.2010 tarihleri arasında % 1,95 2009/15565 Sayılı BKK
19.10.2010 tarihinden itibaren % 1,40 2010/965 Sayılı BKK

05.09.2018 tarihinden itibaren gecikme zammı aylık  %2 olarak uygulanacaktır.

Konuya ilişkin düzenleme Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan 06.09.2018 tarih ve 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri:C, Sıra No:3 ile yapılmıştır.

Güncel gecikme zammı oranı nedir? 06 Eylülde yayımlanan Tebliğ uyarınca güncel gecikme zammı oranı 05 Eylül 2018 tarihinden itibaren aylık yüzde 2’dir. 

08.06.2017

Güncelleme 07.09.2018 (Tebliğ ile yapılan gecikme zammı artışı yazıya eklenmiştir.)

vergidosyasi.com