TAHSİLAT 6183

Vergi ve Diğer Amme Alacaklarının Ödenme Zamanı

Amme Alacaklarının Ödenme Zamanı

Vergi ve diğer amme alacaklarının ödenme zamanına ilişkin genel düzenleme 6183 sayılı Kanununun 37 nci maddesinde düzenlenmiştir.

6183 sayılı Kanunun “ödeme zamanı ve önce ödeme” başlıklı 37 nci maddesine göre; Amme alacakları hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir. Hususi kanunlarında ödeme zamanı tesbit edilmemiş amme alacakları Maliye Bakanlığınca belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu ödeme müddetinin son günü amme alacağının vadesi günüdür.

Amme borçlusu isterse borcunu belli zamanlardan önce ödiyebilir.

08.06.2017

vergidosyasi.com