VERGİ USUL

Vergi Hataları Nasıl Ortaya Çıkarılır?

Herhangi bir şekilde gerçekleşen vergi hataları nasıl ortaya çıkarılır? Vergi hatalarının ortaya çıkarılmas şekilleri Vergi Usul Kanununun 119 uncu maddesinde sıralanmıştır. Maddeye göre vergi hataları şu yollarla meydana çıkarılabilir:

  • İlgili memurun hatayı bulması veya görmesi ile;
  • Üst memurların yaptıkları incelemeler neticesinde hatanın görülmesi ile;
  • Hatanın teftiş sırasında meydana çıkarılması ile;
  • Hatanın vergi incelenmesi sırasında meydana çıkarılması ile;
  • Mükellefin müracaatı ile.

Mükellefler, vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebilirler. Mükellef hatanın düzeltilmesine ilişkin yazısını posta ile taahhütlü olarak gönderebilir. (VUK, md. 122)

vergidosyasi.com

09.06.2017