GENEL

Taşınmaz (Gayrimenkul) Tanımı

4721 sayılı Türk Medeni Kanununda “gayrimenkul” tabiri kullanılmamaktadır. Bunun yerine “taşınmaz” terimi tercih edilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesine göre taşınmaz mülkiyetinin konusu şunlardır:

  1. Arazi,
  2. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,
  3. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler.

Yukarıdaki hususları ayrıntılandırırsak;

1)Arazi: Sınırları yeterli vasıtalar ile tahdit ve tayin edilmiş (belirlenmiş) yeryüzü parçasıdır. Örnek; Arsa, bağ, bahçe, tarla gibi.

2) Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar: Başlı başına
devredilebilme özelliğine sahip, en az 30 yıllık süre için kurulan ve tapu sicilinde ayrı sayfada yer alması gereken irtifak haklarıdır. Örneğin belirtilen şartları haiz üst hakkı veya kaynak hakkı.

3) Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler: Bir taşınmazın kat, daire, büro, işyeri gibi ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli bölümleridir.

 

vergidosyasi.com

Categories: GENEL