GUNCEL

“Günlük 15 Dakika PART-TIME Çalışan Kapıcı İçin Sigorta mı Yaptırılır?” DEMEYİN!

NOT: 2019/6 sayılı SGK Genelgesi ile konut kapıcılığı için kolay işverenlik usul ve esasları yayımlandı. Konut şeklindeki bina kapıcılarının SGK uygulamaları için bu GENELGEYE bakınız: 


GİRİŞ

Kombili ve doğalgazlı hayatla birlikte, apartmanlarda tam süreli (full-time) kapıcı çalıştırma dönemi neredeyse sona erdi. Pek çok apartman yönetimi, apartman temizlik ve çöp toplama işlerini sınırlı süreli (part-time) olarak yaptırmaktadır.

Part time kapıcılık hizmeti veren kişinin gündüz sigortalı bir işte çalışması veya başka bir apartmanda sigortalı olarak kapıcılık yapması nedeniyle, pek çok apartman yönetimi kendilerinin ayrıca bir sigorta yaptırmalarına gerek bulunmadığı gibi yanlış bir bilgiye veya kanıya sahiptirler.

Oysa, part time olarak da olsa apartmanın çöp toplama ve temizlik hizmetlerinin sürekli olarak aynı gerçek kişiye yaptırılması durumunda apartman yönetimi ile ilgili kişi arasında kısmi süreli bir iş ilişkisi doğmaktadır. Bu kapsamda;

  • İşin niteliğinin, günde 15 dk ile yarım saat arasında değişmesi, aylık birkaç günlük çalışma süresine tekabül etmesi,
  • İlgili kişiye kapıcı dairesinde oturma karşılığında bu işlerin yaptırılması nedeniyle ayrıca bir ücret ödenmemesi,
  • İlgili kişinin başka bir işveren yanında çalışıyor olması nedeniyle zaten sigortalı olması ve benzeri durumlar

ilgili apartman yönetiminin SGK bildirim ve prim yükümlülüklerini ortadan KALDIRMAMAKTADIR. .

İster Tam Süreli İster Kısmi Süreli Olsun Sigortasız Kapıcı Çalıştırmanın Cezası Çok Ağır.

Sigorta işlemlerindeki eksiklikler nedeniyle karşı karşıya kalınacak müeyyideler açısından apartmanda tam süreli kapıcı istihdamı ile kısmi süreli kapıcı istihdamı arasında bir fark yok.

Örneğin, her gün apartmanın çöpünü toplayan ve haftada bir gün de apartmanı temizleyen part time bir kapıcıyı bir yıl boyunca kayıt dışı çalıştıran apartman yönetimine (dolayısıyla apartmandaki kat maliklerine), işyeri bildirgesinden dolayı 2 asgari ücret, işe giriş bildirgesinden dolayı 2 asgari ücret ve aylık prim ve hizmet belgesinden (yeni uygulama ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesi) dolayı 12 x 2 =24 asgari ücret olmak üzere, toplam 28 asgari ücret tutarında idari para cezası kesilmesi söz konusu olacaktır.

Yukarıdaki cezayı 2017 asgari ücret tutarı ile çaptığımızda ceza miktarı;  28 x1.777,50 = 49.770,00 TL olmaktadır. 10 Daireli bir apartmanı esas aldığımızda ilk yıl için ceza miktarı daire başına 5.000,00 TL gibi bir rakam olmaktadır.

İdari para cezalarında zaman aşımı süresi 10 yıldır. Sigortasız çalıştırma süresinin bir yıldan daha uzun sürmesi demek, söz konusu cezanın uzayan her yıl için artarak katlanması anlamına geliyor. İlave olarak gecikme cezaları da hesaba katılmalı.

Bu noktada pek çok apartman yöneticisinin düştüğü, “kapıcıya yapılan ödemeyi nasıl ispat edecekler ki?” yanılgısına düşmemek gerekir. Kapıcıya yaptırılan part time hizmet karşılığı yapılan ödeme için bir belge verilmese veya herhangi bir makbuza imzası attırılmasa dahi, SGK denetçileri tarafından yapılacak bir çevre araştırması (apartman sakinleri, komşular, yakındaki market, bakkal vs ile yapılacak görüşmeler) sonucunda ilgili kişinin o apartmanda kapıcılık hizmeti verdiği tespiti yapılabilmektedir. Bir yıl için ilgili beyanlara dayanılarak işlem yapılırken, daha uzun çalışma söz konusu ise iş mahkemesinde açılacak tespit davası ile gerekli tespitlerin mahkeme kararına bağlanması ve müeyyide ile karşılaşılması söz konusu olabilmektedir.

Peki, Apartman veya Site Yönetimleri Ne Yapmalı?

Apartman yönetimlerinin önünde kısmi süreli (part-time) kapıcılık hizmeti konusunda yasal iki seçenek var:

1- Kısmi süreli olarak çalıştırılan kapıcı için sigorta işlemlerini usulüne uygun şekilde ve süresinde yaptırmak:

Bunun için bazı formaliteler var. Önce apartmanınızın vergi kimlik numarası yoksa onu alacaksınız. Daha sonra SGK’dan işyeri numarası almak için yönetim kurulu kararı çıkaracaksınız.

Söz konusu karar üzerine işyeri bildirgesini doldurulacak ve ekine;

  • Kat maliklerinin hepsinin adı soyadı ve TC. kimlik numarasını gösterir listeyi,
  • Yönetim kurulu karar örneğini,
  • Yöneticinin ikametgah ilmühaberi ve nüfus cüzdanı örneği

eklenecek.

Daha sonra apartmanın bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğü’ne başvuru yapılacak. Sonrasında ilgili müdürlükçe yapılacak işlemler konusunda ilgili yönetici bilgilendirilecektir.

Böylece, aylık cüzi bir miktar sigorta primi ödeyerek, ileride söz konusu olabilecek çok yüklü idari para cezalarından kurtulmuş oluyorsunuz.

2- Sigorta İle Hiç Uğraşmamak, Kapıcılık Hizmetini Bu Alanda Hizmet Veren İşletmelerden Almak.

İkinci yöntem, gittikçe yaygınlaşan kapıcılık hizmeti veren işletmeler. Bu konuda hizmet veren bir işletmeden, üzerinde anlaştığınız saat ve türdeki hizmetleri alıyor, aylık ödemelerinizi makbuz karşılığı yapıyorsunuz. Apartmanınızı temizleyen şirket elemanının sigorta işlemleri tamamen o kişiyi çalıştıran işletmenin sorumluluğunda. Bu yöntemde, apartman yönetimlerinin sigorta ve diğer prosedürler ile uğraşması söz konusu olmuyor.

Yukarıdaki yöntemlerden hangisinin seçileceği, apartmant yönetimi tarafından yapılacak fayda/maliyet değerlendirmesine kalıyor. Ancak her durumda, sigortasız kapıcı çalıştırma maliyetinin çok altında kalacağı kesin.

vergidosyasi.com

19.06.2017

NOT: Tüm hakları yazarına aittir. vergidosyasi.com adresindeki aktif link belirtilerek alıntı yapılabilir. AYNEN YAYIMLANAMAZ.