KAVRAMLAR

Borç Yükü (Debt Burden)

Borç Yükü (Debt Burden) Nedir?

Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarının toplam gelirine oranına borç yükü deniyor. Kamu borç yükü denildiği zaman kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarının GSYH’ya oranı anlaşılır.

 

Kaynak: http://www.mahfiegilmez.com/p/ekonomi-sozlugu.html (Erişim, 29.06.2017)