KAVRAMLAR

Faiz Dışı Bütçe Dengesi (PRIMARY BUDGET BALANCE)

Faiz ödemeleri hariç tutulduğunda oluşan bütçe dengesine faiz dışı bütçe dengesi denir.

Faiz Dışı Bütçe Denğisi = Bütçe gelirleri – faiz dışı giderler

Faiz dışı dengenin önemi büyüktür. Bu dengeye bakmanın amacı şu soruyu yanıtlamaktır: Eğer faiz ödemesi olmasaydı bütçe açık mı verirdi fazla mı? Bu denge açık veriyorsa bütçe, faiz ödemeleri olmasa bile açık veriyor demektir ki o zaman ya gelirleri artırmak ya da giderleri kısmak için önlem almak gerekir. Eğer faiz dışı fazla söz konusuysa o zaman bütçe gelirleri faiz dışı giderleri karşılayabilmekte ve faiz ödemeleri için de bir miktar fazla elde edebilmektedir. Yani borçlanma ihtiyacı en azından o faiz dışı fazla miktarı kadar düşüyor demektir.

Faiz dışı dengede üç durumdan birisi karşımıza çıkar:

Eğer bütçe gelirleri = faiz dışı giderler ise faiz dışı denklik söz konusudur.

Eğer bütçe gelirleri > faiz dışı giderler ise faiz dışı fazla vardır.

Eğer bütçe gelirleri < faiz dışı giderler ise faiz dışı denge açık veriyor demektir.

 

Kaynak:

http://www.mahfiegilmez.com/p/ekonomi-sozlugu.html (Erişim Tarihi: 29.05.2017)