KAVRAMLAR

Hazine Nakit Dengesi Nedir?

 Hazine Nakit Dengesinin Tanımı:

Hazine nakit dengesi merkezi bütçenin bir parçası olan genel bütçenin nakit olarak tahsil edilmiş gelirleri ve özelleştirme fon gelirlerinin toplamıyla nakit olarak ödenmiş giderleri arasındaki farkı ifade eder.

Hazine nakit dengesi, bütçe nakit dengesinden farklıdır. Bütçe nakit dengesi merkezi bütçenin nakit dengesini ifade eder. Oysa Hazine Nakit Dengesi aşağıdaki eşitlikteki dengeye tekabül eder.
Hazine Nakit Dengesi = Nakit Gelirler + Özelleştirme ve Fon Gelirleri – Nakit Giderler

vergidosyasi.com

 

Kaynak: http://www.mahfiegilmez.com/p/ekonomi-sozlugu.html (Erişim Tarihi: 29.06.2017)