KAVRAMLAR

Kamu Kesimi İç ve Dış Borçlanması

Kamu Kesimi İç Borçlanması

Kamu kesiminin iç piyasadan yaptığı borçlanmaya kamu kesimi iç borçlanması denir. Bu borçlanma ağırlıklı olarak Hazine tarafından yapıldığı için bazen Hazine iç borçlanması deyimi de eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Kamu kesimi iç borçlanmasının TL ile veya dövize endeksli olarak ya da dövizle yapılması borçlanmanın niteliğini değiştirmez ve bu borçlanma türü iç borçlanma olarak değerlendirilmektedir. Borçlanma kağıtlarının kimin elinde olduğu da önem taşımamaktadır. Yani bir yabancı parasını getirip Türkiye’de bozdurup Hazine Bonosu almışsa o borç kamu iç borçlanması olarak kabul edilmektedir. Burada borcun iç borç mu dış borç mu olmasında ayırt edici faktör borçlanma otoritesinin bu borçlanmayı hangi piyasada yapmış olduğudur.

Kamu Kesimi Dış Borçlanması

Kamu kesiminin dış piyasalardan yaptığı borçlanma kamu kesimi dış borçlanması olarak tanımlanmaktadır. Bu borçlanmada da Hazine’nin önemli bir ağırlığı söz konusudur. Dış borçlanma dört şekilde yapılabiliyor:

(1) Kredi almak yoluyla,

(2) Tahvil ihracı yoluyla,

(3) Devletlerden borçlanma,

(4) Uluslararası kurumlardan borçlanma.

 

Kaynak: http://www.mahfiegilmez.com/p/ekonomi-sozlugu.html