KAVRAMLAR

MALİ KONSOLİDASYON (FISCAL CONSULIDATION)

Mali konsolidasyon: Harcama kalemlerinde indirime gidilmesi ya da gelirlerin, vergi oranlarının artırılması, istisnaların azaltılması gibi, çeşitli yollarla artırılması aracılığıyla bütçe açığını ve dolayısıyla borç yükünü azaltmayı öngören uygulamalar bütününe verilen isimdir.