KAVRAMLAR

Mali Sürüklenme (FISCAL DRAG) Nedir?

Mali Sürüklenme (Fiscal Drag): 

Mali Sürüklenme (Fiscal Drag): bir ülkede yürürlükte olan artan oranlı gelir vergisinin, enflasyon dönemlerinde bireylerin nominal gelirlerinin artması ile birlikte, daha yüksek ortalama vergi oranlarının uygulanmasına yol açmasına ve dolayısıyla o ekonomide daha yüksek bir vergi payının ortaya çıkmasıdır.(1) Bir ekonomide vergi gelirlerindeki otomatik artış, ekonomi üzerinde ters etki yaratarak büyüme hızının düşürme şeklinde etki yapmaktadır.

Enflasyon, gelirlerin nominal olarak (görünürde) artmasına ve kişilerin, artan oranlı tarife nedeniyle giderek daha yüksek vergi oranlarına girmelerine ve dolayısıyla daha fazla vergi ödemelerine yol açar. Reel gelirleri artmadığı halde daha fazla vergi ödedikleri için kullanılabilir gelirleri düşen kişiler, ister istemez tüketim harcamalarını azaltmak zorunda kalırlar. Bu gidişin sonucu olarak da ekonomide toplam talep ve dolayısıyla GSYH düşer. (2)

Özet olarak, enflasyon döneminde artan nominal gelirin artan oranlı vergilemeye tabi olması nedeniyle reel gelirde düşüşün yaşanması, bunun da tüketim ve talebi azaltarak milli geliri düşürmesine mali sürüklenme diyoruz.

Kaynak:

(1) https://tr.wikipedia.org/wiki/Mali_sürüklenme

(2) http://www.mahfiegilmez.com/p/ekonomi-sozlugu.html