KAVRAMLAR

Reeskont Faizi (REDISCOUNT RATE)

Reeskont Faizi (Rediscount Rate)
Merkez Bankasının ticari senetleri reeskonta sokarken uyguladığı faize reeskont faizi denilmektedir.

Bir şirketin elinde bulunan bir başka şirkete ait değeri 100 TL olan bir ticari senedi vadesine 3 ay kala bankasına götürerek 90 TL’ye iskonto ettirerek sattığını düşünelim. Buna faiz yönünden bakarsak banka burada bu senetten dolayı (100 – 90) / 100 =y % 10 faiz almış olur. Şimdi bu bankanın aynı gün karşılaştığı likidite sıkışıklığı nedeniyle bu senedi Merkez Bankasına reeskonta götürdüğünü ve Merkez Bankası’nın bu senede 88 TL verdiğini düşünelim. Bu durumda reeskont oranı (senedin üzerinde yazılı değer olan 100 TL’den hesaplıyoruz) (100 – 88) / 100 = 12 TL olur. Yani sonuçta Merkez Bankası, vadesinde 100 TL tahsil edeceği bir ticari senedi 88 TL’ye almış ya da bu kağıda 12 TL (% 12) faiz tahakkuk ettirmiş olur.(1)

Kaynak
(1) http://www.mahfiegilmez.com/p/ekonomi-sozlugu.html