KAVRAMLAR

Slumpflasyon (enflasyonla küçülme) Nedir?

Slumpflasyon (Enflasyonla birlikte küçülme); Enflasyonun olduğu bir ülkede aynı zamanda ekonominin küçülmesi durumunu ifade etmek için kullanılan bir tabirdir.