MUHASEBE AKADEMİ

Muhasebe Hesaplarının Sınıflandırılması

Muhasebe hesapları farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Mali Tablolara göre;

 • Bilanço hesapları: Bakiyeleri bilançoda görülen hesaplardır.
 • Gelir tablosu hesapları: Hesap dönemi içinde çalışan, dönem sonunda kapatılan ve bakiyeleri bilançoda yer almayan hesaplardır.

Kullanım Amaçlarına Göre;

 • Ana Hesaplar: Aynı nitelikteki kıymet hareketerinin toplu şekilde gösterildiği hesaptır.
 • Yardımcı Hesaplar: Ana hesapta gösterilmesi mümkün olmayan ayrıntıları takip etmek için kulanılan hesaplardır.

Diğer Sınıflandırma

 • Asli hesaplar: Bilanço ve gelir tablosu hesaplarına asli hesaplar denir.
 • Düzenleyici Hesaplar: Bilanço gününde işletmenin aktif ve pasifinin gerçek durumunu yansıtmasını sağlayan hesaplardır.
  • Aktifi Düzenleyici Hesaplar
  • Pasifi Düzenleyici Hesaplar
 • Geçici ve Ara Hesaplar: Geçici nitelikte olan kıymet hareketlerinin izlendiği hesaplardır. 258 yapılmakta olan yatırımlar hesabı gibi.
 • Nazım Hesaplar: İşletmenin varlıklarında ve bu varlıkların kaynaklarında değişiklik yaratmayan işlemlerin kaydedildiği bir hesaptır. Karışılıklı olarak çalışırlar.

vergidosyasi.com