KAVRAMLAR

Tobin Vergisi (Tobin Tax)

Tobin Vergisi (Tobin Tax) Nedir?

James Tobin tarafından önerilen, spekülatif amaçlı uluslararası sermaye hareketlerinin giderek artmasının neden olduğu finansal ve ekonomik dalgalanmaları önlemek ve ulusal politikaları piyasanın diktatörlüğünden korumak için, dövizlerin çevrilmesini içeren bütün uluslararası kambiyo işlemlerini etkileyecek bir vergidir.(1)

Tobin Vergisi ülkeye yatırım amacıyla gelen yabancı kaynakların uzun süre kalmasını sağlamak için uygulanması önerilen bir vergidir. Ülkeye faiz geliri elde etmek üzere gelen yabancı paralar için örneğin 6 aydan kısa sürede geri gidenlere, ülkede kaldığı sürece elde ettiği faiz ya da benzeri gelir üzerinden yüzde 2 – 3 ek vergi uygulanması halinde bu ek vergi Tobin Vergisi olarak adlandırılmaktadır. (2)

Tobin vergisinin öncelikli amacının kısa vadeli spekülatif yabancı döviz işlemlerinin önüne geçerek yabancı dövizdeki mali oynaklığı azaltmak olduğu söylenebilir. Küçük bir verginin bile bu tür sıcak para akışının spekülatif etkilerini azaltacağı düşünülmektedir ki bunun sonucunda döviz kurunun istikrarının artacağı öngörülmektedir. Yani döviz kurlarının seyrini kısa vadeli beklentiler ve riskler yerine uzun vadeli temel dengeler belirleyecektir. (3)

 

Kaynaklar:

(1)http://www.mahrecler.com/2016/03/tobin-vergisi.html

(2) http://www.mahfiegilmez.com/p/ekonomi-sozlugu.html

(3) http://www.mahrecler.com/2016/03/tobin-vergisi.html